Strategija suzbijanja korupcije, kao jedno od svojih temeljnih načela predviđa transparentnost te navodi da se sva nadležna tijela javne vlasti obvezuju na osiguranje transparentnosti u donošenju svojih odluka. Također valja naglasiti da Strategija suzbijanja korupcije kao strateški dokument suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj u prvi plan stavlja pravo građana na pristup informacijama.

Budući da su ”tijela javne vlasti” u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, između ostalih i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo, to je i jedan od prioritetnih ciljeva u realizaciji Strategije stvaranje preduvjeta za suzbijanje korupcije na svim razinama, pa tako i u trgovačkim društvima u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju vlasničke udjele.

Skip to content