Ljetno održavanje obuhvaća slijedeće radove:

 

 • nadzor i pregled cesta i objekata,
 • redovito održavanje prometnih površina,
 • redovito održavanje bankina,
 • redovito održavanje pokosa,
 • redovito održavanje sustava odvodnje,
 • redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,
 • redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
 • redovito održavanje vegetacije,
 • osiguranje preglednosti,
 • čišćenje ceste,
 • redovito održavanje cestovnih objekata,
 • interventni radovi.
Skip to content