Ceste Šibenik d.o.o. je trgovačko društvo specijalizirano i opremljeno za održavanje i zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta na području Šibensko-kninske županije. Društvo kvalitetno i u rokovima izvršava svoje ugovorne obveze vezane uz redovno održavanje cesta (ljetno i zimsko), te građenje objekata niskogradnje. Društvo se nalazi u 100%-tnom vlasništvu Šibensko-kninske županije.

Županija je podijeljena na 3 nadcestarije (Šibenik, Drniš i Knin) radi efikasnijeg održavanja prometnica, pa time i sigurnijeg prometa na javnim cestama. Najznačajniji su nam investitori Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, te jedinice lokalne samouprave

Uz postojeće zaposlenike društvo nastoji zaposliti još stručnjaka građevinske struke kako bi pratili sve veće tehničke zahtjeve investitora. Radimo i na sustavnom usavršavanju zaposlenika, te uvođenju informatizacije tvrtke na svim nivoima. Društvo posjeduje certifikat ISO 9001 i ISO 14001 kako bi mogli njime garantirati već uveden sustav upravljanja kvalitetom i okolišem.

Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdala je Društvu Suglasnost za Građenje tehnički građevina (IV skupina).

Brzi kontakt

 • Nadcestarija Šibenik
  Velimira Škorpika 27
  22 000 Šibenik, Hrvatska.
  Tel.: +385 22 333 163
  ______________
 • Nadcestarija Drniš
  Ivana Meštrovića 5
  22 320 Drniš, Hrvatska.
  Tel.: +385 22 886 084
  ______________
 • Nadcestarija Knin
  Drniška ulica 46
  22 300 Knin, Hrvatska.
  Tel.: +385 22 660 576

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

 1. doc.dr.sc. Zlatko Ćesić
 2. Ivica Klarin
 3. Martina Rak
 4. Antonio Marin
 5. Robert Savić

KONTAKT INFORMACIJE

Uprava

Odjel tehničkih poslova

Odjel financijskih, računovodstvenih i komercijalnih poslova

Odjel pravnih, općih i kadrovskih poslova

Nadcestarija Šibenik

Nadcestarija Knin

Nadcestarija Drniš

 • Nadcestar
  ŽELJKO BILAĆ
  022 886 084

Mehanizacija

Skip to content