Dežurna služba (0-24) +385 (22) 212 253 dezurni@ceste-sibenik.hr

Ceste Šibenik d.o.o. je trgovačko društvo specijalizirano i opremljeno za održavanje i zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta na području Šibensko-kninske županije. Društvo kvalitetno i u rokovima izvršava svoje ugovorne obveze vezane uz redovno održavanje cesta (ljetno i zimsko), te građenje objekata niskogradnje. Društvo se nalazi u 100%-tnom vlasništvu Šibensko-kninske županije.

Županija je podijeljena na 3 nadcestarije (Šibenik, Drniš i Knin) radi efikasnijeg održavanja prometnica, pa time i sigurnijeg prometa na javnim cestama. Najznačajniji su nam investitori Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, te jedinice lokalne samouprave.

Uz postojeće zaposlenike društvo nastoji zaposliti još stručnjaka građevinske struke kako bi pratili sve veće tehničke zahtjeve investitora. Radimo i na sustavnom usavršavanju zaposlenika, te uvođenju informatizacije tvrtke na svim nivoima. Društvo posjeduje certifikat ISO 9001 i ISO 14001 kako bi mogli njime garantirati već uveden sustav upravljanja kvalitetom i okolišem.

Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdala je Društvu Suglasnost za Građenje tehnički građevina (IV skupina).

Oglas
Prodaja rabljenog radnog stroja

Dokumentacija

Skip to content