Usmjerenost na sve zakonske zahtjeve, te potrebe i očekivanja naših naručitelja radova (Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste – Šibenik, razni investitori radova izvan redovnog održavanja) i krajnjih korisnika javnih cesta, te njihovo zadovoljstvo izvršenim radovima i uslugama na održavanju i zaštiti javnih cesta i stanjem javnih cesta a naročito postignutim stupnjem sigurnosti prometa temeljne su vrijednosti prema kojima određujemo i mjerimo svoju ukupnu uspješnost.

Naši zaposlenici imaju potrebno stručno znanje i iskustvo, ustrajni su i spremni usvajati nova znanja i vještine radi uvođenja novih tehnologija ili postupaka. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa zaposlenika na svim razinama organizacije.

Raspolažemo sa potrebnom mehanizacijom i opremom koju sustavno obnavljamo u skladu sa zahtjevima  i potrebama kupaca kako bi se povećali učinkovitost, djelotvornost i konkurentnost.

Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na okoliš sa primjenjivim zakonima i provedbenim propisima.

Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš.

S otpadom postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način.

Potičemo svakog zaposlenika i osobu koja će po potrebi raditi za organizaciju ili u njezino ime i sve zainteresirane strane da  kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu.

Svoje kooperante smatramo partnerima s kojima smo povezani zajedničkim interesima.

Postavljamo ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša i nastojimo da svaki zaposlenik i svaka osoba koja radi za organizaciju ili u njezino ime prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva.

Skip to content